Hírek

Új típusú szülészeti osztályt tervez a Bethesda

A biztonságos, de természetes szülés iránti fokozott társadalmi igény inspirál minket – nyilatkozta erről Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója a Magyar Hírlapnak.

Ahol missziós eszköz a munka

Március 10-én indul a Magyar Református Szeretetszolgálat országos közfoglalkoztatási programjának következő, egy éves üteme, melynek keretében több mint kétezer ember kap munkát az ország háromszázötven településén.

Megmaradni Maradékon

Több mint 3 millió forint gyűlt össze a február 5-én a tiszántúli református jótékonysági bálon, amelyen háromszáznál is többen vettek részt.

Létavértesen adományozott a Szeretetszolgálat

Élelmiszer- és ruhaadományokkal támogatott ötven létavértesi családot a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) február 3-án.

Advent után is segít az MRSZ

Az adventi időszakot követően ismét tartós élelmiszerek osztásával és téli ruhák adományozásával fordul a rászoruló családok felé a Magyar Református Szeretetszolgálat.

Keressük a református diakónia példamutató szolgálóit

A református szeretetszolgálatban kiemelkedő munkát végzőket a Zsinat diakóniai díjakkal ismeri el. A gyülekezeti munkában fáradhatatlan gyülekezeti tagokat Kiss Ferenc Díjra, az intézményes szolgálatban kiemelkedő munkatársakat pedig Juhász Zsófia Díjra terjeszthetik fel február 28-ig.

Református sziget Zuglóban

A Bethesda-kórház erőterében 150 éve virágzik a hitből végzett szeretetszolgálat. Ismerjék meg jobban a Hermina út és a Hungária körút között kiépült református diakóniai intézményhálózat múltját és jelenét!

Szeretet-ajándék

Több mint 300 gyermeknek adott ajándékot december 14-én, a debreceni Nagytemplomban a Magyar Református Szeretetszolgálat.

Szeretettel szeretetért

Az év végéhez közeledve idén is megköszönte támogatói segítségét a Magyar Református Szeretetszolgálat.

Jövőre is segít Kárpátalján a Karitatív Tanács

A hat magyarországi segélyszervezetet tömörítő tanács idei munkáját értékelték és januári terveit ismertették a napokban.

Jövőt a rászoruló tehetségeknek

Kiválasztották azt a száz tehetséges gyereket, akik a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) Nyilas Misi Ösztöndíj Programjának támogatottjai lesznek az idei tanévben.

Összefogással többre jutunk

Kilátogattunk a fővárosi Vörösmarty téri vásárba, hogy a Szeretetszolgálat adventi adományozási akcióiról tájékozódjunk.

Ismét elindult a Meseköz

Immár harmadik éve szervezi meg a Magyar Református Szeretetszolgálat a Meseköz gyermekfoglalkoztatót. Az idei tanév első interaktív könyvklubját november 14-én tartották.

Szeretetszolgálat az MRE-ben

A szeretetszolgálat a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata. Olyan segítő szolgálat, amelynek alanya Jézus Krisztus és az ő egyháza, tárgya pedig a szenvedő embertárs. Kálvin János pedig Isten Igéjéből vette azt a tanítást, hogy az igaz egyház egyik ismertetőjele a szeretetszolgálat.

A Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottsága

A testület a gyülekezeti diakónia segítése mellett figyelemmel kíséri az intézményes diakónia helyzetét, és ellátja az egyházi segélyszerveze, az MRSZ, illetve az MRE Szeretetszolgálati Iroda munkájának felügyeletét is.

Zsinati Hivatal Szeretetszolgálati Iroda

Az iroda látja el a zsinati intézmények szervezeti, személyi és gazdasági feladatainak koordinálását és érdekképviseletét.

Szeretetszolgálati intézményhálózat

Az MRE valamennyi - gyülekezeti, egyházkerületi és közegyházi fenntartású - diakóniai szolgálatának elérhetőségei, egyházkerületi bontásban.

Magyar Református Szeretetszolgálat

Az MRSZ az MRE keresztyén hátterű, református alapértékekre épülő segélyezéssel és fejlesztéssel foglalkozó segélyszervezete.

Felnőttképzés

A Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény (Redifi) szociális továbbképzések, egyházi képzések, szakképzések kidolgozását és lebonyolítását vállalja, valamint távoktatásban is megvalósulnak képzések.

Református Diakóniai Intézmények Egyesülete

A Református Diakóniai Intézmények Egyesülete (REDIE) 2003-ban alakult, 12 intézményfenntartó gyülekezet kezdeményezésére. Az egyesület elsődleges célja a református diakóniai intézmények által végzett szolgálat segítése, erősítése, kiterjesztése.

Gyülekezeti diakónia

A Szeretetszolgálati Iroda célja az egyház gyülekezeteiben, közösségeiben folyó szeretetszolgálati munka segítése, fejlesztése, a munkatársak szolgálatának támogatása.

Pályázatírás

A Szeretetszolgálati Iroda szakértői csoportja 2007 óta nyújt szakmai támogatást az egyházi pályázatokhoz.

Önkéntesség

Egyházunk születésével egyidős a gyülekezeti tagok önkéntes szolgálata. Mindennapjaink részét képezi az önzetlen segítségnyújtás.

Istent keresem

Jel 18

„Örülj neki, te menny, és örüljetek, ti szentek, apostolok és próféták” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →

Bethesda Gyermekkórház

Megjelent a Gyógyító!

Megjelent kórházunk magazinja, a Gyógyító!  ... ...