Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Nem szánt ősszel a rest, de ha majd aratni akar, nem lesz mit”
(Péld 20,1–16)

1 A bor csúfolódóvá tesz, a részegítő ital lármássá, senki sem bölcs, aki attól tántorog. 2 A király haragja olyan, mint az oroszlán morgása, aki fölidézi, maga ellen vét. 3 Távol maradni a perpatvartól: dicsőség, a bolond mind belekeveredik. 4 Nem szánt ősszel a rest, de ha majd aratni akar, nem lesz mit. 5 Mély víz az ember szívének a terve, de az okos ember kimeríti. 6 Sok ember hirdeti, hogy hűséges, de ki találhat megbízható embert? 7 Feddhetetlenül él az igaz, még a fiai is boldogok lesznek. 8 Ha a király az ítélőszékben ül, tekintete észrevesz minden rosszat. 9 Ki mondhatja: Tisztán tartottam szívemet, tiszta vagyok, nincs vétkem? 10 A kétféle súlyt és a kétféle vékát egyaránt utálja az Úr. 11 Már egy gyermek tetteiből is fel lehet ismerni, hogy tiszta és helyes-e, amit tesz! 12 A halló fület és a látó szemet egyaránt az Úr alkotta. 13 Ne szeresd az alvást, mert elszegényedsz; tartsd nyitva a szemed, és jóllakhatsz kenyérrel. 14 Rossz! Rossz! – mondja a vevő, de amint elmegy, már dicsekszik. 15 Lehet bőven arany és igazgyöngy, de legdrágább kincs az okosan beszélő száj. 16 Vedd el a ruháját, mert kezességet vállalt másért, és zálogold meg az idegenért!

„Nem szánt ősszel a rest, de ha majd aratni akar, nem lesz mit" (4). Aggódunk, mert fogy a magyarság, de ki vállalja, hogy több gyermeket is felnevelve áldozatot hoz az életért? Siránkozunk a mai ifjúság erkölcsi állapota felett, de ki áldozza szeretettel az idejét, hogy törődjön a körülötte élő gyerekekkel, fiatalokkal? Panaszkodunk, hogy nincs világosságunk és lelki erőnk, de hozunk-e áldozatot azért, hogy időt töltsünk Istennel? Gondolkodjunk következetesen: az értékért áldozatot kell hozni. Vállalod?

RÉ 489 MRÉ 282


„Megmondtam nektek…” (János 10,22–30)

(25) „Megmondtam nektek…” (János 10,22–30)* A BIZONYOSSÁGRÓL. – 1. Nincs rosszabb a bizonytalanságnál. A tartós bizonytalanság egy idő után a legszilárdabb embert is felőrli. A legkínzóbb éppen az, amikor nem tudom, hogy meddig tart a próbatétel. Kibírom, ha tudom, hogy egyszer vége lesz a nehézségeknek (Jelenések 2,10). Örkény István „Tóték” című drámája és az ebből készült remek film, az „Isten hozta őrnagy úr” zseniálisan mutat rá erre a tényre. – 2. A bizonytalanság ugyanakkor életünk része. A döntő kérdés inkább az, hogy kihez fordulunk a bizonytalanságban? Önmagában életmentés, hogy itt Jézustól kérdezik meg: „Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket?” Sőt, ezek itt a legfontosabbra kérdeznek rá, arra, hogy Jézus–e a megígért megváltó? (22–24) Ha ugyanis van megváltás, ha van örök élet, akkor van valódi megoldás, így kibírjuk a bizonytalanságot is; – mondhatnám azt, hogy kibírjuk ezt az életet, mert az Úrban több az élet. (Lukács 12,23) – 3. Áldott legyen az Úr, hogy ezt világosan kijelentette nekünk; – nyíltan megmondta, hogy miben reménykedhetünk, cselekedeteivel igazolta magát. Csak higgyünk Őbenne (25–26).

 ___

*A BIZONYOSSÁGRÓL.

– 1. Nincs rosszabb a bizonytalanságnál.

Sokféleképpen tapasztalhatjuk meg a bizonytalanságot, de a tartós bizonytalanság egy idő után a legszilárdabb embert is felőrli.

A tartós bizonytalansághoz ugyanis egy idő után reménytelenség, kedvetlenség, feldolgozatlan feszültség társul.

Nincs az a „hős”, akit ne lehetne kikészíteni egy idő után a bizonytalanság valamelyik fajtájával.

A legkínzóbb a bizonytalanságban éppen az, amikor nem tudom, hogy meddig tart a próbatétel.

Kibírom, ha tudom, hogy egyszer vége lesz a nehézségeknek (Jelenések 2,10).

Örkény István „Tóték” című drámája és az ebből készült remek film, az „Isten hozta őrnagy úr” zseniálisan mutat rá erre a tényre.

– 2. A bizonytalanság ugyanakkor életünk része.

A döntő kérdés inkább az, hogy kihez fordulunk a bizonytalanságban?

Önmagában életmentés, hogy itt Jézustól kérdezik meg: „Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket?”

Sőt, ezek itt a legfontosabbra kérdeznek rá, arra, hogy Jézus–e a megígért megváltó? (22–24)

Ha ugyanis van megváltás, ha van örök élet, akkor az élő Isten egyszülött Fiában van valódi megoldás, így kibírjuk a bizonytalanságot is, elhordozzuk a próbatételeket; – mondhatnám azt, hogy kibírjuk ezt az életet, mert az Úrban több az élet. (Lukács 12,23)

Erre a többre tekintve az itteni világ, a maga bizonytalanságaival együtt is értelmesebbé, szebbé lesz.

– 3. Áldott legyen az Úr, hogy ezt világosan kijelentette nekünk; – nyíltan megmondta, hogy miben reménykedhetünk, cselekedeteivel igazolta magát.

Csak higgyünk Őbenne (25–26).

Áldott legyen az Ő kiválasztó kegyelme, hogy hihetünk Őbenne, hihetünk az örök életben, és minden bizonytalanság közepette is bizonyosak lehetünk abban, hogy az Ő kiválasztó szeretetétől senki és semmi el nem választhat bennünket (27–29; Róma 8,38).

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Ez történik továbbiak →Istent keresem

Péld 20,1–16

„Nem szánt ősszel a rest, de ha majd aratni akar, nem lesz mit” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink