Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Magához hívta tizenkét tanítványát...”
(Mt 10,1–15)

1 Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. 2 A tizenkét apostol neve pedig ez: az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére, András és Jakab, Zebedeus fia és testvére, János, 3 Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámszedő, Jakab, Alfeus fia és Taddeus, 4 Simon, a Kananeus és Júdás, az Iskáriótes, aki el is árulta őt. 5 Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, megparancsolva nekik: Pogányokhoz vezető útra ne térjetek, samaritánusok városába ne menjetek be, 6 inkább menjetek Izráel házának elveszett juhaihoz! 7 Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa! 8 Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! 9 Ne vigyetek magatokkal se aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt az övetekben, 10 se tarisznyát az útra, se két felsőruhát, se sarut, se botot: mert méltó a munkás a kenyerére. 11 Ha pedig egy városba vagy faluba mentek be, tudjátok meg, hogy ki méltó ott erre, és maradjatok annál, míg csak tovább nem mentek. 12 Amikor beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét, 13 és ha a ház népe méltó, szálljon rá békességetek, ha pedig nem méltó, békességetek térjen vissza rátok! 14 Ha pedig valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja meg beszédeteket: menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is verjétek le lábatokról! 15 Bizony mondom nektek: könnyebb lesz Sodoma és Gomora földjének az ítélet napján, mint annak a városnak.

„Magához hívta tizenkét tanítványát..." (1). Jézus név szerint választotta ki tanítványait. Hatalmat kaptak, hogy az Urat ebben a világban is gyógyító erővel képviseljék. Fontos tudni, hogy ez a hatalom az Úr Jézus Krisztus hatalma, amivel mindig ő rendelkezik, és nem a tanítványok. Ők csak elkérhetik az Úrtól. Ha kapták, ingyen kapták, hogy hirdessék az igét, és gyógyítsák a beteg világot. A tanítványoknak azt is tudniuk kell, hogy először mindig saját népükhöz van küldetésük, és az eredmény mindig Istennek köszönhető.

RÉ 397 MRÉ 419


„…ahogyan elvégezte az Úr.” (1Mózes 24,50–67)

(51) „…ahogyan elvégezte az Úr.” (1Mózes 24,50–67)* AZ ÚR ELVÉGZI. – 1. Az Úrtól indult ez a dolog (50). Csak ez a lényeges: az Úr indítson fel és Ő indítson el bennünket, bármit teszünk. Rebeka apja és bátyja is hisznek az Úrban, az Ő vezetésében. Elindulni csak biztos, örök, Úrtól kapott cél reménységében lehet. Enélkül az ember csupán „csavargó, állhatatlan, önmagát élvező, önző, saját igaza nevében lázadó, felelősséget áthárító, vagy közömbös és kedélybeteg, halandó filozófus”; – semmi több. – 2. Ha azonban az Úrtól indult el a „dolgunk”, akkor azt Ő el is végzi általunk az Úr (51). Ő elvégzett értünk mindent a Jézus Krisztusban. Sőt, „eleve” elvégezte életünk üdvösséges sorát (Filippi 1,6). Ezért mi is bizonnyal elvégezzük azt a munkát, a magunk helyén, amit Ő ránk bízott (János 17,4). – 3. Boruljunk le az Úr előtt (53), kérjük el Igéjéből az Ő akaratát, indítását; – lényeges, konkrét ügyeinkben; – és minden napon. Ne azt várjuk, hogy mindig szánkba rágja a választ, a cselekvési tervet, hanem azt, hogy az Ő Szentlelkével felvértezve induljunk. Örömmel indulunk ilyenkor, boldogan „ehetünk és ihatunk” (54); – és nem késlekedünk, ha már kaptuk a vezetést (55–56).

___

* AZ ÚR ELVÉGZI.

– 1. Az Úrtól indult ez a dolog (50).

Csak ez a lényeges: Az Úr indítson fel és Ő indítson el bennünket, bármit teszünk.

Rebeka apja és bátyja hisznek az Úrban, az egyetlen Istenben, ahogy Ábrahám és Izsák is; imádkoznak az Úr vezetéséért; és a házasságra nézve nélkülözhetetlennek tartják ezt a vezetést.

Elindulni csak biztos, örök, Úrtól kapott cél reménységében lehet.

Enélkül az ember csupán „csavargó, állhatatlan, önmagát élvező, önző, saját igaza nevében lázadó, felelősséget áthárító, vagy közömbös és kedélybeteg, halandó filozófus”; – semmi több.

Az „Abszurd alak” című film (Woody Allen, 2015) érzékenyen tapint rá az emberi élet értelmetlen állhatatlanságára, mert ahol nincs Isten, ott nincs tartás, és az ember hiábavalóságának átka alatt nyögve filozofál, szépeleg, „paráználkodik”, legfeljebb pedig abban talál értelmet, hogy saját gyarló igazát, benne önző érdekeit elrejtve csapdos összevissza, meg igazságot oszt, saját életének piszkát másokra kenve (2017.11.23).

– 2. Ha azonban az Úrtól indult el a „dolgunk”, akkor azt Ő el is végzi általunk az Úr (51).

Ő elvégzett értünk mindent a Jézus Krisztusban.

Sőt, „eleve” elvégezte életünk üdvösséges sorát (Filippi 1,6).

Ezért mi is bizonnyal elvégezzük azt a munkát, a magunk helyén, amit Ő ránk bízott (János 17,4).

– 3. Boruljunk le az Úr előtt (53), kérjük el Igéjéből az Ő akaratát, indítását; – lényeges, konkrét ügyeinkben; – és minden napon.

Ne azt várjuk, hogy az Isten mindig a szánkba rágja a választ, a cselekvési tervet, hanem azt, hogy az Ő Szentlelkével felvértezve induljunk.

Örömmel indulunk ilyenkor, boldogan „ehetünk és ihatunk” (54), megvigasztalódunk, értelmet, tartalmat nyerünk ajándékba (53), ha előtte már az Ő szavát ettük és ittuk; – és nem késlekedünk, ha már kaptuk a vezetést (55–56).

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Ez történik továbbiak →

Istent keresem

Mt 10,1–15

„Magához hívta tizenkét tanítványát...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink