Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...nem tanítottak a tisztátalan és a tiszta megkülönböztetésére”
(Ez 22,23–31)

23 Így szólt hozzám az Úr igéje: 24 Emberfia, mondd meg ennek az országnak: Tisztátalan föld vagy, amely nem kapott esőt a harag napján! 25 Prófétái összeesküvést szőnek, olyanok, mint az ordító, ragadozó oroszlán: embereket esznek, kincset és drágaságot harácsolnak, sok asszonyt tesznek özveggyé. 26 Papjai erőszakot követtek el törvényemen, és meggyalázták szent dolgaimat. Nem tettek különbséget a szent és a közönséges között, nem tanítottak a tisztátalan és tiszta megkülönböztetésére. Szombatjaimmal nem törődtek, és gyalázatot hoztak rám. 27 Vezérei olyanok, mint a ragadozó farkasok: vért ontanak, embereket pusztítanak el nyereségvágyból. 28 Prófétái habarccsal vakolgatnak; hiábavalóságot látnak, hazugságokat jósolgatnak nekik, amikor ezt mondják: „Így szól az én Uram, az Úr..." – pedig nem is szólt az Úr! 29 Az ország népe kegyetlenül sanyargat, és lelketlenül rabol, a nincstelent és szegényt nyomorgatják, a jövevényt pedig törvénytelenül sanyargatják. 30 Kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odaállna a résre színem elé az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam. 31 Ezért kitöltöm rajtuk dühömet, megsemmisítem őket haragom tüzével, fejükre olvasom tetteiket! – így szól az én Uram, az Úr.

„...nem tanítottak a tisztátalan és a tiszta megkülönböztetésére" (26). Ma az összemosás korát éljük. Minden viszonylagossá vált. Jó az, amit az egoista ember annak tart, rossz pedig nem igazán létezik, mert a gonosz is lehet jó. Mit mond Isten? „Jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz" (Ézs 5,20). Ezért fontos, hogy tanulmányozzuk Isten igéjét, mert Isten megtanít különbséget tenni, az Isten szerinti jó és az istentelen között.

RÉ 474 MRÉ 428


„Ki igézett meg titeket…” (Galata 3,1–5)

(1) „Ki igézett meg titeket…” (Galata 3,1–5) ISTEN LELKÉNEK EREJE. – 1. Pál szentlelkesen hirdette az evangéliumot a galatáknak, tanítva, szemléltetve, érthetővé, „életessé” téve előttük Jézus Krisztus evangéliumát (1). – 2.  Pál igehirdetése azonban nem „hatásos” igehirdetés volt, nem emberi „igézet” volt, hanem általa Isten Lelke szólt, így a hallgatók a „hit Igéjét” hallhattál tőle (2). – 3. Az ember azonban annyira esztelen, hogy a külső, látványos, ügyes emberi hatásokra mindig fogékonyabb. Az ember „megigézhető”, ezáltal „eszét” veszti. Sajnos a nyugati keresztyénség azért gyenge, mert megigézett keresztyénség, külső, emberi hatásokból akar élni, a Lélek ereje helyett, ezért amit Lélekben kezdetünk, most testben fejezünk be? (3). – 4. Erre joggal mondja Pál: Ha így maradunk, hiába tapasztalunk nagy dolgokat, mert egyetlen nagy dolog létezik, Jézus Krisztus feltámadása, a mi üdvösségünkre (4). Őnélküle hiábavaló az életünk, hitünk, fáradozásunk, mindenünk (1Korinthus 15,16–17). – 5. Jöjj, Szentlélek, munkálj újból hatalmas erőkkel közöttünk, gyarló emberi igézetek helyett (5).

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Ez történik továbbiak →Istent keresem

Ez 22,23–31

„...nem tanítottak a tisztátalan és a tiszta megkülönböztetésére” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink