Menekültek befogadására szólítanak fel a cseh reformátusok

Testvéregyházunk, a Cseh Testvérek Protestáns Egyháza a menekültek befogadására és szolidaritásra szólította fel a kormányt.

A CEC részvétét fejezte ki görög tűzvész kapcsán

Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) levélben fordult a Görög Ortodox Egyház mellett a helyi reformátusokhoz is, részvétét fejezve ki a pusztító tűzvészben elhunyt vagy megsérült áldozatok családtagjainak.

Európai egyházak a populizmus ellen

Immár ötödik alkalommal szervezték meg az emberi jogok nyári egyetemét. A spanyolországi tanácskozáson az egyházak képviselői elutasították, hogy a politika saját céljaira éljen vissza a vallással.

A REV megerősíti a migránsok jogait

A Református Egyházak Világközössége is aggodalommal figyeli a menekültek és menedékkérők, mindenekelőtt a gyermekek jogainak sérülését.

Egyházak tiltakoznak a menekült-Guantánamó ellen

Európai egyházak tiltakozásuknak adtak hangot az EU-csúcs után, valódi menekültügyi stratégiát követelnek illuzórikus tervek helyett, és továbbra is kiállnak az európai humanitárius folyosók és az EU-ba való biztonságos eljutás gondolata mellett.

21. századi misszionáriusok

Jó András református és Jó Angelika evangélikus hitoktatók gyermekeikkel együtt életük legnagyobb kalandjába vágtak bele tavaly nyáron: Dél-Ázsia egyik legrangosabb angol tannyelvű keresztyén iskolájában tanítanak és tesznek bizonyságot hitükről.

Az imádság az ökumené oxigénje

Genfben tanácskozott az Egyházak Világtanácsának (EVT) központi bizottsága. Az ülésen tiszteletét tette a pápa is, és a konstantinápolyi pátriárkával együtt hitet tett a keresztyén egység mellett.

Az MRE külügyei és ökumenikus kapcsolatai

A Magyarországi Református Egyház életében a kezdetektől kiemelkedő szerepet tölt be az ökumenikus és nemzetközi kapcsolatok ápolása. Tevékenységünk fő területei a testvéregyházakkal folytatott teológiai és szakmai együttműködés, valamint a felekezeti és ökumenikus világszervezetekben való aktív részvétel.

Zsinati Hivatal Külügyi Iroda

Az iroda feladatkörébe tartozik a külföldi testvéregyházi kapcsolatok ápolása, valamint az egyes nemzetközi egyházi szervezetekben vállalt tagságból folyó kötelezettségek ellátása.

Testvéregyházak és nemzetközi szervezetek

A MRE négy kontinens több mint húsz egyházzal tart fenn testvéregyházi kapcsolatot, illetve részt vesz ökumenikus szervezetekben, programokban.

A zsinati ösztöndíjakról

A Magyarországi Református Egyház a történelmi hagyományokat folytatva és a jelenkori ökumenikus gyakorlatot figyelembe véve lelkészek, teológiai hallgatók és más egyházi munkatársak továbbképzése céljából ösztöndíjas tanulmányútra ad lehetőséget.

MRE zsinati ösztöndíjas szabályzat

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

 

 

 

 

Istent keresem

Préd 9

„Az élők annyit tudnak, hogy meg fognak halni...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →