A szeretetszolgálat arcai

Kép: A szeretetszolgálat arcai
Szeptembertől megújítják a diakónusképzést a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán. A részletekről Birinyi Márk intézetvezető-helyettest kérdeztük.

Küldetés

Segíts iskolatáskával!

Javában zajlik már a Magyar Református Szeretetszolgálat iskolakezdési kampánya: augusztus 31-ig várják az új vagy használt, de még jó állapotú iskolatáskákat és tanszereket.

Csillagpont

Jézus és a rock and roll

Horváth Gergely rádiós műsorvezetővel a Csillagponton beszélgettünk hitről, könnyűzenéről, megtérésről. Rádiós interjú.

Istenhez simulni

Amikor Jézus a természet képeire hivatkozik, arra mutat, miért érdemes a természetből tanulni: azért, mert ami létezik, működik, egészséges, az sokkal erősebb, mint ami nem működik, beteg. Kovács Endre előadása a természet és a lelki élet összefüggéseiről a Csillagponton.

Szeretetünk nyelvei

Fodor Attila és Fodorné Ablonczy Margit a Csillagpont kapcsolati programjainak egyikén tartottak előadást a szeretetről, melyet közösen megélnek és tanulnak egymástól. 

Re:formálj!

Július 25. és 29. között zajlott a Csillagpont református ifjúsági találkozó, egyházunk kiemelt ifjúsági rendezvénye a reformációi emlékévben. 

Egyházunk

Adománygyűjtés az őrségieknek

Egyházunk a Dunántúli Egyházkerülettel közösen közadakozást szervez a károk enyhítésére és a helyreállítások költségeire.

Szárszói örökség

Közös gondolkodásra hív a Reformátusok Szárszói Konferenciája. Mik voltak az előzményei: a ma is sokszor emlegetett 1943-as szárszói konferencia, és miről is szóltak az 1992-től megtartott egykori értelmiségi találkozók?

Ökumenikus istentisztelet

A Magyarországi Egyhazak Ökumenikus Tanácsának tagegyházai és tagszervezetei ökumenikus hálaadó istentiszteletet tartanak államalapításunk és ezer éves történelmünk ünneplésének részeként, az augusztus 20-i állami ünnep előestéjén.

Párbeszéd

Mi végre ez az egész?

Magyarország egyik leginspirálóbb rendezvénye idén a jövő körül forgott. A Brain Bar Budapesten számos tudós, filozófus és jövőkutató osztotta meg gondolatait a többezres hallgatósággal.

Egység

Az angyalok találkozóhelye


A semmiből indult, de a kitartó munkának, egy odaadó gyülekezetnek és rengeteg szeretetnek köszönhetően idén hetedik alkalommal szervezhették meg az elmúlt héten Györgyfalván az Angyaltábort. 

Családi csendesnap hetedszer

500 éve az áldás útján mottóval hetedik alkalommal rendezte meg a Kárpátaljai Református Egyház több mint hétezer résztvevővel családi csendesnapját, melynek idén ismét Nagydobrony adott otthont. 

Megújuló reformátusok

A Királyhágómelléken tett rövid utazásunk Jankafalván ért véget, ahol megismertük a gyülekezet elmúlt évszázadainak viharos történetét.

Blogok

Rendszeresen szemlézünk keresztyén blogokat. A tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

ReposztA vihar

Messze néztem, ahonnan jött a vihar, amely lassan vonult délnek, s azokra gondoltam, akiknek keservesebb lesz nálunk is.

MegmondomA teodicea halála?

Van egy téma, amit a keresztény gondolkodók nehezen kezelnek: a szenvedés és a jóságos Isten kérdése.

LelkészfeleségLóci óriás lett

A gyermek Isten ajándéka, ehhez nem fér kétség, ahhoz viszont már igen, hogy mi mit kezdünk ezzel az ajándékkal.

Istent keresem

Péld 1,10–19

„Fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj rá ösvényükre!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / HitvallásainkEz történik továbbiak →


Dunamelléki Egyházkerület

Nem verik ki a biztosítékot

Szerethetően, sablonok nélkül mutatkozott be a pápai gyülekezet a művészetek völgye közönségének július utolsó hetében. A taliándörögdi református templom udvarára az igék mellé a szívüket ... ...

Mi végre ez az egész?

Magyarország egyik leginspirálóbb rendezvénye idén a jövő körül forgott. A Brain Bar Budapesten számos tudós, filozófus és jövőkutató osztotta meg gondolatait a többezres hallgatósággal. James ... ...

Dunántúli Egyházkerület

Te mit tennél legszívesebben huszonnégy óra alatt? - Dunántúli reformátusok az UltraBalatonon

Tavasz végén 11. alkalommal rendezték meg az UltraBalatont, a Balaton egyik legnépszerűbb tömegsport rendezvényét. Ebben az évben a Dunántúli Református Egyházkerület képviseletében is indult egy csapat.

Pápai Refis diák is a tagja volt a fizika világversenyt nyert magyarországi csapatnak

A magyar fizikaválogatott nyerte a Szingapúrban megrendezett Nemzetközi Ifjúsági Fizikatornát. A magyar csapat tagja volt Varga-Umbrich Eszter is, a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának diákja.

Tiszáninneni Egyházkerület

Történelmi Emlékhely avató ünnepség Vizsolyon

A Vizsolyi Református Egyházközség 2017. július 21-én hálaadó istentisztelet keretében ünnepelte idén a Vizsolyi Biblia kinyomtatásának eseményét, mely a reformáció 500. évfordulóján különleges aktualitással bír. ...

Gyászjelentés

Fájó szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy Fodor József Károly a taktaharkányi református gyülekezet lelkipásztora 2017. július 22-én, életének 59-ik évében, hosszantartó, türelemmel viselt ... ...

Tiszántúli Egyházkerület

Hirdesd az Igét Clevelandben

Ft. dr. Krasznai Csabát, a Kálvin Zsinat püspökét, a clevelandi Első Magyar Református Templom lelkészét a gyülekezet megalakulásáról, alkalmairól, ...

Debrecen in Wittenberg

Debrecen, a Reformáció városa, a Tiszántúli Református Egyházkerület képviseli a Magyarországi Református Egyházat a Wittenbergi Reformáció Világkiállításon.

Neked mondom, kelj fel! — a lelkész válaszol

Mi a menete, hogy felnőtt korban megkeresztelkedjek?

Felnőttkorban a keresztség szentségének kiszolgáltatását úgynevezett konfirmációs oktatás előzi meg, amely segíti a megkeresztelendőt abban, hogy kérése érett hitbeli döntésen alapuljon. A felnőtt keresztség és a konfirmációs oktatás komolyan vétele biztosan hasznára válik lelkiekben, önmaga mélyebb megismerésében, de egyéb általános műveltségi ismeretek megszerzésében is.
Tovább olvasom

Forduljanak hozzánk!

Református lelkipásztoraink szeretnének az internet segítségével azokhoz fordulni, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan életvezetési tanácsot is szívesen meghallgatnának, ami a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van a keresztyén hittel, tanítással, református egyházunkkal kapcsolatban.

Fodorné Ablonczy Margit

Egyik kiemelt témám lehet a tizenéves kor sajátosságainak körüljárása.

Kik segíthetnek még?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább...

Kálvin Kiadó

A Csillagponton is

Ott leszünk a Csillagponton is, várunk benneteket a Lehetőségek Piacán a Magyar Bibliatársulattal együtt.

Támogatói program

A 25 éve alapított Kálvin Kiadó programot hirdetett református gyülekezetek és intézmények számára iratterjesztés, iratmisszió és könyvtár támogatására.

  • Barth-Brunner
  • Prot. etika
  • Konkordanciás Biblia
  • Helvét Hitvallás
  • Barnes