Pál, az ügyvivő

Kép: Pál, az ügyvivő
Jézus terve, hogy ellenségből ügyvivőt, élharcost farag. Egy bennfentest állít szolgálatba. Szalay László Pál Pál apostolról szóló sorozatának harmadik része.

Saul, az ügyetlen

Saul felfogta a homokban fetrengve, hogy hová vezetett az ő akarata, szándéka és bölcsessége. Lássuk meg mi is a magunk kétbalkezességét, esetlenségét! Pál apostol megtéréséről szóló sorozatunk második része.

Reformáció

Nőszövetségi konferencia Debrecenben

A reformáció ötszáz, a református egyház megalakulásának négyszázötven éves és a Kárpát-medencei nőszövetség újraalakulásának huszonötödik évfordulóján konferenciát tartott a Református Nőszövetség a debreceni Kistemplomban.


Mi is csatlakozhatunk a ReforMaraton 500-hoz

Október 31-ig 500 protestáns templom falára, kapujára helyezik ki Luther Márton 95 tételét.

Fiatalok

Egymásra találtak a Csillagponton

Viki és Bálint számára életre szóló élmény a 2013-as Csillagpont, a fiatal házaspár a négy évvel ezelőtti református ifjúsági találkozón végzett önkéntes munka közben talált egymásra.

Református Egyházak Világközössége

„Stewardok” a színfalak mögött

A REV nagygyűlése elképzelhetetlen lenne a fiatal segítők, azaz stewardok megfeszített munkája nélkül. Lipcsébe szerte a világból, többek között Magyarországról, érkeztek református fiatalok a közösségformáló bevetésre.

450 év

Isten Krisztusban mindent nekünk ajándékozott

"Nincs olyan erő, sem fizikai, sem szellemi, amely elválaszthatna minket Isten szeretetétől” – hangsúlyozta Fekete Károly tiszántúli püspök a debreceni Nagytemplomban június 24-én elmondott igehirdetésében.

 

Megerősített hitvallási közösségben

Hitvalló közössége megalakulásának és a Második Helvét Hitvallás elfogadásának 450. évfordulóján ünnepi zsinatot tartott a Magyar Református Egyház 2017. június 24-én Debrecenben.

A világban

Hollandiába látogatott Fekete Károly püspök

2017. június 20. és 22. között hivatalos látogatást tett Hollandiában Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyháza Zsinata lelkészi alelnöke.

Blogok

Rendszeresen szemlézünk keresztyén blogokat. A tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

ReposztA kezdet

Ne higgyük, hogy egy vagy két nap olyan nagy idő ebben a pihenési időszakban.

MegmondomMenjünk-e Pál után? - problémák Pállal

Pál saját korának embere volt. Ha megértjük az ő korát, őt is jobban megértjük.

ReposztHitvallás a Hitvallásról

A Második Helvét Hitvallás új fordításának elfogadása maga is hitvallás, mégpedig erős és bátor.

Istent keresem

ApCsel 23,12–22

„Ezt az ifjút vezesd el az ezredeshez, mert jelenteni akar valamit.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / HitvallásainkEz történik továbbiak →

Dunamelléki Egyházkerület

Levetni a régit

Hitükről beszéltek, énekeltek és szavaltak a fogvatartottak a pálhalmai börtönben az VII. Országos Fogvatartotti Imanapon. Tíz börtönből mintegy százhúsz rács mögött élő fogvatartott vett részt ... ...

Luther körettel

500 év telt el azóta, hogy a legenda szerint Luther Márton kiszegezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom ajtajára. A jubileumi évben egész Németország éljenzi a ... ...

Dunántúli Egyházkerület

Óriási érdeklődés mellett adták át a pápai Ótemplomot

A teljesen felújított Pápai Református Ótemplomot és a hozzá csatlakozó volt parókia-épületet óriási érdeklődés mellett adták át a Múzeumok Éjszakáján.

Dunántúli pillanatképek - Reformációi kerékpáros teljesítménytúra

Kilenc református lelkipásztor indult el reggel Pápáról, a Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala elől, hogy három nap alatt, 500 kilométert tegyenek meg kerékpárral.

Tiszáninneni Egyházkerület

A reformáció kezdetére emlékeztek Ónodon

A reformáció jubileumi éve alkalmából emlékművet avattak az Ónodi Református Egyházközségben. A fából készült alkotást az Ónodi Lórántffy Zsuzsanna Honismereti Egyesület, az Ónodi Református Egyházközség ... ...

Hálaadó ünnep a Sárospataki Kisrefiben

Minden tanév utolsó hetében a Sárispataki Református Kollégium kisrefisei hálát adnak az eltelt évért. Ezen alkalomra az osztályok műsorral készülnek. Timáriné Király Sarolta tagintézmény-vezető beszámolója. ...

Tiszántúli Egyházkerület

Jótékonysági koncert Szamosszegen

Lélekemelő és szívmelengető élményben volt része mindannyiunknak, akik részt vettünk 2017. június 10-én a szamosszegi templomban tartott jótékonyság...

Roma társadalomismeret szakirányú továbbképzési szak

A DRHE Felnőttképzési Központja várja a jelentkezőket a Roma társadalomismeret szakirányú továbbképzésre. 

Neked mondom, kelj fel! — a lelkész válaszol

Mi a menete, hogy felnőtt korban megkeresztelkedjek?

Felnőttkorban a keresztség szentségének kiszolgáltatását úgynevezett konfirmációs oktatás előzi meg, amely segíti a megkeresztelendőt abban, hogy kérése érett hitbeli döntésen alapuljon. A felnőtt keresztség és a konfirmációs oktatás komolyan vétele biztosan hasznára válik lelkiekben, önmaga mélyebb megismerésében, de egyéb általános műveltségi ismeretek megszerzésében is.
Tovább olvasom

Forduljanak hozzánk!

Református lelkipásztoraink szeretnének az internet segítségével azokhoz fordulni, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan életvezetési tanácsot is szívesen meghallgatnának, ami a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van a keresztyén hittel, tanítással, református egyházunkkal kapcsolatban.

Sebestyén Katalin

Önmeghatározásom: lelkész, lelkigondozó, szupervizor.

Kik segíthetnek még?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább...

Kálvin Kiadó

A Második Helvét Hitvallás

A Magyar Református Egyház június 24-én, a Második Helvét Hitvallás magyarországi elfogadásának 450. évfordulóján, a debreceni Nagytemplomban fogadja el ünnepélyesen a hitvallás új fordítását, amely aznaptól kapható önálló kötetként.

Támogatói program

A 25 éve alapított Kálvin Kiadó programot hirdetett református gyülekezetek és intézmények számára iratterjesztés, iratmisszió és könyvtár támogatására.

  • Barth-Brunner
  • Prot. etika
  • Konkordanciás Biblia
  • Helvét Hitvallás
  • Barnes