1956

Az én ötvenhatom

„Október 23-a, ez az a piros betűs, őszi illatú, fájón szép nap, ami évről évre képes volt – és képes ma is – könnyeket csalni a szemembe. Ebben komoly szerepe van annak, hogy apai nagyszüleim emlékein keresztül látom a forradalom napjait."

Hit, humorérzék, a vállalás öntudata

Varga László erdélyi nyugalmazott lelkipásztor, a nemzetéért és hazájáért felelősséget vállaló értelmiségi, az '56-os forradalom szemtanúja, a román kommunista börtönök túlélőjének kalandos életútja. Harmadik rész. 

A Zsinat 2015. november 19-i határozatával, a Zsinati Hivatal szervezeti egységeként megalakult a Pályázati Iroda.

In memoriam

Elhunyt Pánczél Tivadar

A nyugalmazott lelkipásztor életének 87. évében tért meg Teremtőjéhez.

Reformáció

Reformáció: már 500 éve jelentős hatással van az életünkre

Papírrepülőn és Youtube-on terjed a reformáció üzenete. Reformáció 500 imázsfilm készült Gundel Takács Gábor szereplésével.

Blogok

Rendszeresen szemlézünk keresztyén blogokat. A tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

KriszTeSó„A legkisebb is számít!”

Hányan várnak valakire, hogy meglássa őket és a kosárba, majd pedig használatba kerüljenek.

ReposztKilátók

Te már nem leszel fontos. A gondjaid sem. Eltörpülnek a látómezővé szélesedett mikrokozmoszod nagysága mellett.

ÚjragondolóElőjáték

Ha hiába a vízió az életfogytiglan tartó kapcsolatról, egyszerűen ez ebben a korban nem működik.

Istent keresem

Énekek 2

„...liliom a tövisek közt, ...almafa az erdő fái közt” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink


Dunamelléki Egyházkerület

„Most már itt van dolgod"

Ha megkérdezzük, mitől boldog valaki, a rövid válaszom az, hogy attól, ha van olyan ember az életében, aki szereti és megérti őt, elfogadja és bízik benne. Minél több ember van körülöttünk, aki értékel és elfogad minket, annál biztosabb talajon állunk – mondta egy korábbi beszélgetésben Pálhegyi...

A kölcsönhatás

A református hívő embert gazdagítja, ha nyitott a világra" – mondta nemrégiben Steinbach József dunántúli püspök a Leányfalun megrendezett reformációi emlékkonferencián. Szólt továbbá a református istentisztelet középpontjában álló igehirdetésről, a hívő ember és környezete egymásra hatásáról,...

Dunántúli Egyházkerület

Egyházkerületi Közgyűlés volt Székesfehérváron

Szeptember 23-án, pénteken tartotta a Dunántúli Református Egyházkerület évi rendes közgyűlését a Székesfehérvári Református Egyházközség gyülekezeti termében.

Presbiteri találkozó volt Celldömölkön

Immár harmadik alkalommal találkoztak az Őrségi és a Pápai Református Egyházmegye presbiterei, ezúttal Celldömölkön, a Kemenesaljai Művelődési Központban, 2016. szeptember 17-én.

Tiszáninneni Egyházkerület

A 450 évvel ezelőtti Gönci Zsinatra emlékeztek

Göncön, a református templomban tartotta őszi lelkész-presbiteri konferenciáját a Tiszáninneni Református Egyházkerület. A találkozón a 450 évvel ezelőtti Gönci Zsinatra emlékeztek. Az 1566. évi esemény ... ...

Egy hét a szelídség jegyében

Idén hetedik alkalommal rendezte meg a Teremtés hetét a Telkibányai Református Gyülekezet, szeptember 25. és október 2-a között. ...

Tiszántúli Egyházkerület

„Vallás, egyház és civil társadalom” Gesellschaft für evangelische Theologie (GET) Konferencia Berekfürdőn

„Vallás, egyház és civiltársadalom” címmel rendezett konferenciát a Gesellschaft für evangelische Theologie (GET) 2016. október 3. és 6. között Berekfürdőn. A közel harminc résztvevő öt országból (Németország, Lengyelország, Románia, Ukrajna, Magyarország) és 9 egyházból érkezett, s ezek a tények má...

„Kanapé egy hatszáz éves templomban” - Beszámoló az 1517 perces Bibliaolvasó-maratonról Tiszacsegén

2017-ben a protestáns egyházak egyaránt kiemelkedően emlékeznek meg a reformáció 500 éves évfordulójáról. A Tiszacsegei Református Egyházközség egy olyan kezdeményezést kívánt megvalósítani, amely meglátásunk szerint üzenet és felhívás egyben.

Neked mondom, kelj fel! — a lelkész válaszol

Mi a menete, hogy felnőtt korban megkeresztelkedjek?

Felnőttkorban a keresztség szentségének kiszolgáltatását úgynevezett konfirmációs oktatás előzi meg, amely segíti a megkeresztelendőt abban, hogy kérése érett hitbeli döntésen alapuljon. A felnőtt keresztség és a konfirmációs oktatás komolyan vétele biztosan hasznára válik lelkiekben, önmaga mélyebb megismerésében, de egyéb általános műveltségi ismeretek megszerzésében is.
Tovább olvasom

Forduljanak hozzánk!

Református lelkipásztoraink szeretnének az internet segítségével azokhoz fordulni, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan életvezetési tanácsot is szívesen meghallgatnának, ami a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van a keresztyén hittel, tanítással, református egyházunkkal kapcsolatban.

Fodorné Ablonczy Margit

Egyik kiemelt témám lehet a tizenéves kor sajátosságainak körüljárása.

Kik segíthetnek még?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább...

Kálvin Kiadó

Kálvin olvasása közben

Újdonságunk: Kálvin olvasása közben. Szűcs Ferenc válogatott írásai.

  • Kálvin Galata
  • Szűcs Kálvin
  • Nyilak
  • A túlélés kora
  • Meghökkentő értelem